Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Γραμματεία

Η διοικητική υποστήριξη του προσωπικού και των φοιτητών παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Γραμματέας του Τμήματος

 Τόλια Αθηνά, Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού

Τηλ.: 24210-93155, 93014

Email: atolia -at- uth.gr

Λοιπό Προσωπικό

Τηλ. 24210-93151

Email: etopou -at- uth.gr

Τηλ. 24210-93161

Email: emantziou -at- uth.gr


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο