Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Συνήγορος του Φοιτητή

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται και στον «Συνήγορο του Φοιτητή» για τις υποθέσεις που τους αφορούν. Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» είναι ένας θεσμός που είχε προβλεφθεί στο άρθρο 55 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Τεύχος Α/06-09-2011) και συστήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ΦΕΚ 6019/Β/20-12-2021 και σύμφωνα με το άρθρο 130 του Νόμου 4597/2022 (ΦΕΚ 141/Τεύχος Α/21-07-2022) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος
  • την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας
  • την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και
  • τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο «Συνήγορος του φοιτητή» δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Με την αριθμ. πρωτ. 19259/23/ΓΠ/1-9-2023 (295η/29-8-2023) απόφαση της Συγκλήτου του Π.Θ. Συνήγορος του Φοιτητή ορίστηκε η κα Ανδρέου Ελένη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραφείο 13, 4ος όροφος, Νέο κτίριο, Συγκρότημα Παπαστράτου, Αργοναυτών & Φιλλελήνων, Βόλος, 38221

Τηλέφωνο: 2421074691/6974913763

Ε-mail: sinigorosfititi@uth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα του «Συνηγόρου του Φοιτητή».


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο