Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Εγκαταστάσεις

Κτίρια και Αγρόκτημα

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στεγάζεται σε κτίριο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, στην περιοχή Φυτόκο, στο Βόλο. To Τμήμα διαθέτει διάφορες υποδομές (π.χ. γραμματείες, ερευνητικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δύο αμφιθέατρα 160 και 100 θέσεων, 5 αίθουσες διδασκαλίας 60-70 θέσεων, αίθουσα σεμιναρίων, αίθουσα Η/Υ, βιβλιοθήκη και χώρους εργασίας-αναγνωστήρια, αίθουσα συνεδριάσεων, βοηθητικές εγκαταστάσεις). Επίσης, το Τμήμα διαθέτει εγκαταστάσεις στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, εκτάσεως 150 στρεμμάτων (κτίρια διοίκησης, αίθουσα σεμιναρίων, αποθήκες, μικρό εργαστήριο πολλαπλών χρήσεων, θερμοκήπια διαφόρων τεχνολογιών συνολικής έκτασης 4000 τ.μ, οπωρώνας, αμπελώνας, εκτατικές καλλιέργειες, ανθοκομικές και λαχανοκομικές καλλιέργειες, μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.ά.).

 Βιβλιοθήκη

Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) παρέχονται σε όλα τα μέλη του Ιδρύματος και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. Μέλος της ΒΚΠ του ΠΘ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί στη Βιβλιοθήκη μετά από υποβολή της σχετικής αίτησης εγγραφής. Η ιδιότητα του μέλους παρέχει τη δυνατότητα πληρέστερης πρόσβασης στις επιτόπιες και τις online υπηρεσίες. Χρήστης των υπηρεσιών της ΒΚΠ του ΠΘ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις ελεύθερα προσφερόμενες υπηρεσίες, είτε επιτόπια στις εγκαταστάσεις της, είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου (Internet). Όλα τα μέλη και οι χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης πρέπει να διαβάσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να αποδεχτούν την τήρηση των κανόνων του. Μη αποδοχή του συγκεκριμένου κανονισμού, σημαίνει ταυτόχρονα και την άρση της ιδιότητας του μέλους ή χρήστη από το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Στο κτίριο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στον Βόλο λειτουργεί παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που διαθέτει μια μεγάλη συλλογή βιβλίων και περιοδικών για χρήση από τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες του συγκεκριμένου παραρτήματος της Κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.χ. δανεισμός βιβλίων) είναι συνδεμένες με το ηλεκτρονικό σύστημα της Κεντρικής βιβλιοθήκης. Το Τμήμα ενθαρρύνει όλα τα μέλη του να επωφεληθούν από τη βιβλιοθήκη για την εκπαίδευση και την έρευνά τους.

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00-15:00).


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο