Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική ταυτότητα: Για την απόκτηση φοιτητικής ταυτότητας μπορείτε να αιτηθείτε on-line εδώ.

Για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας:

  • φοιτητικά εστιατόρια
  • σίτιση
  • στέγαση
  • υγειονομική περίθαλψη

πληροφορίες δίνονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εδώ.

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38 221 Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος) Τηλ: 24210 74506, 74621, 74643, 74593, 74569. Fax: 24210 74561


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο