Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Διοίκηση

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος έχει τα ακόλουθα όργανα:

α) Συνέλευση,

β) Πρόεδρο,

γ) Αντιπρόεδρο.

Η Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος,  τους εκπρόσωπους των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π καθώς και εκπροσώπους των φοιτητών. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις εργασίες της Συνέλευσης.

Για το διάστημα 01-09-2022 έως 31-08-2024 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης και Αντιπρόεδρος ο Καθηγητής Βασίλειος Αντωνιάδης.

 

Πρόεδρος: Αθανάσιος Σφουγγάρης, Καθηγητής

Τηλ.: 24210-93274, 24210-93281

Email: asfoug -at- uth.gr

 

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Αντωνιάδης, Καθηγητής

Τηλ.: 24210-93241

Email: antoniadis -at- uth.gr

 

Γραμματέας του Τμήματος

Τόλια Αθηνά, Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού

Τηλ.: 24210-93155, 93014

Email: atolia -at- uth.gr


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο