Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Το Τμήμα εφαρμόζει τον θεσμό του ακαδημαϊκού συμβούλου σπουδών. Το ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου (Α.Σ.) αναλαμβάνει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. Οι Α.Σ. βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να ενημερώνονται για θέματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών τους από τον σύμβουλο καθηγητή του, ενώ μπορούν να ζητήσουν τη συμβουλή του Α.Σ. για θέματα που τους απασχολούν στην ακαδημαϊκή τους ζωή.

Η επικοινωνία των φοιτητών με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω email ή πρόσωπο με πρόσωπο κατά τις ώρες που ανακοινώνουν οι ίδιοι ως ώρες επικοινωνίας με τους φοιτητές.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος έχουν ανατεθεί καθήκοντα Α.Σ. στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για τους προπτυχιακούς φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους ως εξής:

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: Καθηγητές κ.κ. Τσιρόπουλος, Κυπαρίσσης, Νάνος, Αθανασίου.

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: Καθηγητές κ.κ. Νάκας, Πετρόπουλος, Βέλλιος, Αντωνιάδης, Γκορτζή.

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2021-2022: Καθηγητές κ.κ. Πετούμενου, Καρκάνης, Βλόντζος, Κατσούλας, Βαγγέλας.

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: Καθηγητές κ.κ. Ντάλλη, Παπαδόπουλος, Γιαννούλης, Μαλέτσικα.

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2023-2024: Καθηγητές κ.κ. Σφουγγάρης, Παυλή, Λεβίζου, Λύκας.

Τέλος, ακαδημαϊκός σύμβουλος σπουδών ορίζεται και σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο