Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Αναγνώριση Ερευνητικού Έργου

Μέλη ΔΕΠ Σελίδα στο Google Scholar
Αθανασίου Χρήστος Google Scholar
Αντωνιάδης Βασίλειος Google Scholar
Βαγγέλας Ιωάννης Google Scholar
Βλόντζος Γεώργιος Google Scholar
Γιαννούλης Κυριάκος Google Scholar
Γκορτζή Όλγα Google Scholar
Δαναλάτος Νικόλαος
Ευάγγελος Βέλλιος Google Scholar
Καρκάνης Ανέστης Google Scholar
Κατσούλας Νικόλαος Google Scholar
Κυπαρίσσης Άρης Google Scholar
Λεβίζου Ευθυμία Google Scholar
Λύκας Χρήστος
Μαδέσης Παναγιώτης Google Scholar
Μαλέτσικα Περσεφόνη Google Scholar
Νάκας Χρήστος Google Scholar
Νάνος Γεώργιος Google Scholar
Ντάλλη Νικολέττα Google Scholar
Παπαδόπουλος Νικόλαος Google Scholar
Παυλή Ουρανία Google Scholar
Πετούμενου Δέσποινα Google Scholar
Πετρόπουλος Σπυρίδων Google Scholar
Σφουγγάρης Αθανάσιος Google Scholar
Τσιρόπουλος Νικόλαος Google Scholar

 


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο