Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Διασύνδεση

Στόχος για τους απόφοιτους, τους ερευνητές αλλά και τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η δημιουργική επικοινωνία τους με την αγορά εργασίας, τις τοπικές επιχειρήσεις και τη κοινωνία των πολιτών. Αυτός ο στόχος αποτελεί προτεραιότητα των δομών Διασύνδεσης του ιδρύματος που μέσα από μια σειρά δράσεις προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης, απασχόλησης και προσωπικής ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο