Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Δήλωση Προσβασιμότητας

Δήλωση Προσβασιμότητας

Δήλωση προσβασιμότητας

Το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο https://agr.uth.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4727/2020 (184, Α΄) Κεφάλαιο Η΄ – Ψηφιακή Προσβασιμότητα (άρθρα 36-47), ως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://agr.uth.gr.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Μερική συμμόρφωση

Οι ενότητες του εν λόγω ιστοτόπου που περιλαμβάνονται στον Χάρτη Ιστοτόπου ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι είναι μερικώς σύμφωνες με τα εφαρμοστέα κριτήρια και πρότυπα προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού 2.1, σε επίπεδο ΑΑ (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA).

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Δεν ελέγχθηκε σε όλη του την έκταση ως προς την συμμόρφωση του το περιεχόμενο που παρατίθεται στον ιστότοπο καθώς συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι μη προσβάσιμες μεμονωμένες αναρτήσεις των εξής τύπων:

α) συνημμένα έγγραφα διαφόρων τύπων αρχείου.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 06/03/2024.

Διαδικασία και ενέργειες ελέγχου

Η αξιολόγηση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης και με χρήση ειδικών εργαλείων αξιολόγησης προσβασιμότητας. Συγκεκριμένα, περιέλαβε τις εξής ενέργειες:

Σάρωση με τα εργαλεία Wave Web Accessibility (powered by WebAIM) και AChecker για αυτόματη επισήμανση και διόρθωση πιθανών προβλημάτων προσβασιμότητας.

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 06/03/2024.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-pubhealth@uth.gr">g-agr@uth.gr ώστε να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα τυχόν μη προσβάσιμα.

Διαδικασία εκτέλεσης

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας ή θέλετε να θέσετε ένα ζήτημα προσβασιμότητας που δεν σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια σας ηλεκτρονικά στον Συνήγορο του Πολίτη (www.synigoros.gr).


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο