Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Έπαινοι-Βραβεία

Στους φοιτητές του Τμήματος απονέμονται έπαινοι για τις επιδόσεις τους. Συγκεκριμένα απονέμονται οι εξής έπαινοι:

Α. Έπαινοι στους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες: Οι έπαινοι απονέμονται στους τρεις φοιτητές/τριες που εισήχθην στο Τμήμα με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. Η απονομή πραγματοποιείται στην ημερίδα υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών.

Β. Έπαινοι σε πρωτεύσαντες φοιτητές/φοιτήτριες: Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος απονέμονται έπαινοι στους πρωτεύσαντες φοιτητές/ριες του 2ου, 3ου, 4ου και 5ου έτους  για τις επιδόσεις τους στα μαθήματα του 1ου & 2ου Εξαμήνου, 3ου & 4ου Εξαμήνου, 5ου & 6ου Εξαμήνου και 7ου & 8ου Εξαμήνου, αντίστοιχα. Η απονομή του τιμητικού επαίνου στον πρωτεύσαντα φοιτητή/τριας του κάθε έτους σπουδών του Τμήματος γίνεται με προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και βάσει του μέσου όρου των βαθμών που έλαβε ο φοιτητής/τρια για τα μαθήματα των δύο εξαμήνων. Η απονομή των επαίνων γίνεται σε ειδική τελετή την οποία διοργανώνει το Τμήμα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο