Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Ερευνητικές συνεργασίες

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος αναπτύσσει συνεργασίες με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της χώρας μας και του εξωτερικού καθώς και με φορείς που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής.


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο