Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Ασφάλεια και Υγεία

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών διαθέτουν σύστημα πυρόσβεσης, κυτία πρώτων βοηθειών και εξόδους κινδύνου. Επίσης, το κτήριο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Το προσωπικό και οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να εφαρμόζουν τον Οδηγό Ασφαλείας των Εργαστηρίων του Τμήματος για την ασφάλεια τους και την προστασία της υγείας τους.

Οδηγός Ασφαλείας των Εργαστηρίων


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο