Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Συχνές Ερωτήσεις

Συγγράμματα

Μπορώ να δηλώσω και να παραλάβω συγγράμματα για μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων;

Ναι, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα και δεν έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το μάθημα αυτό τα προηγούμενα έτη (ακόμη και αν το σύγγραμμα έχει αλλάξει)

Τι σημαίνει όταν δίπλα σε κάποιο σύγγραμμα βλέπω την ένδειξη “Διαθεσιμότητα: 0”;

Σημαίνει πως δεν υπάρχουν αντίτυπα του συγγράμματος στο σημείο διανομής και ότι ο εκδότης θα στείλει σύντομα νέα. Με την άφιξη των νέων αντιτύπων η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα, οπότε ο φοιτητής μπορεί ανατρέχοντας στην εφαρμογή να ενημερώνεται για το διαθέσιμο απόθεμα

Σε περίπτωση απώλειας του προσωπικού κωδικού PIN, πως μπορεί να γίνει η ανάκτησή του;

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει επαναποστολή του κωδικού PIN από την εφαρμογή του στο “Εύδοξος”. Συγκεκριμένα, από την αρχική σελίδα στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή, πατάει: “Δηλώσεις Συγγραμμάτων” -> “Όλες οι Δηλώσεις” -> “Επισκόπηση” -> “Συνέχεια” και στη νέα οθόνη θα μπορεί να επιλέξει “Υπενθύμιση του αριθμού PIN”. Το PIN θα εμφανιστεί στην οθόνη του και θα σταλεί και στο E-mail που έχει ορίσει στο “Εύδοξος”.

Μπορώ να επιλέξω τώρα Συγγράμματα και για Εαρινό και για το χειμερινό εξάμηνο;

Όχι, κατά την περίοδο δήλωσης συγγραμμάτων δηλώνονται μόνο συγγράμματα για το τρέχον εξάμηνο.

Πως υπολογίζεται ο αριθμός μαθημάτων για τα οποία έχουν παραληφθεί Συγγράμματα πριν το “Εύδοξος”;

Πρόκειται για το συνολικό αριθμό μαθημάτων για τα οποία ο Φοιτητής έχει παραλάβει σύγγραμμα (το οποίο μπορεί να αποτελείται από ένα η περισσότερα βιβλία). Δε συμπεριλαμβάνονται δωρεάν πανεπιστημιακές σημειώσεις ή σημειώσεις εργαστηρίων.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να αποκτήσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης τους σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα.

Ποια είναι η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας;

Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ποιοι φοιτητές δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας;

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές. Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών Α.Ε.Ι.:

  • πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη
  • μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
  • δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών
  • τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους
  • κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Eras- mus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Τι κάνω σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός σας, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας. Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην ιστοσελίδα: http://academicid.minedu.gov.gr


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο