Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Κοινωνικός Ρόλος

:
Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κατανοώ, προσαρμόζομαι,...

Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κατανοώ, προσαρμόζομαι,...

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ διοργανώνει ενημερωτική δράση με τίτλο: «Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία  ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Κατανοώ, προσαρμόζομαι, αλληλεπιδρώ!». Η  Ενημερωτική...
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο