Παρουσίαση του Πιλοτικού Συστήματος “FoodOasis” στην εκπομπή Ο3,ΕΡΤ3

Το μοναδικό σύστημα σε τέτοια κλίμακα στην Ευρώπη!!!

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά!

Ο Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας (Επιστημονικά Υπεύθυνος) στη συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Νίκο Πιτσιακίδη. Στο βίντεο επίσης που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Ο3, μίλησαν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (μέλη της ερευνητική ομάδας έργου) κα. Ασλανίδου Μαρία και κα. Μουραντιάν Αναστασία όπου παρουσίασαν το σύστημα δίνοντας έμφαση στα πολλαπλά οφέλη του.

Στο έργο FoodOasis συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τα δύο Τμήματα Γεωπονίας (1: Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος & 2: Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος) της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι εταιρίες Agrostis και ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΊΔΗ ΟΕ.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έρευνας: Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγήτρια Έλενα Μεντέ, Καθηγητής Κωσταντίνος Κορμάς, Επ.Καθηγήτρια Ευθυμια Λεβίζου.

Η ερευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01153)

Δείτε την συνέντευξη εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=rs9cGpzsBAM