Θερινό Σχολείο: Υδροπονία-Συστήματα και αυτοματισμοί

Με επιτυχία διενεργήθηκε το Θερινό Σχολείο με αντικείμενο τα υδροπονικά συστήματα στο Πανεπιστήμιο του Geisenheim στη Γερμανία.

Το Θερινό Σχολείο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο του Geisenheim.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα