Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Χαιρετισμός προέδρου τμήματος

Χαιρετισμός προέδρου τμήματος

Καλωσόρισμα Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ενός από τα πρώτα Τμήματα που λειτούργησαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1988 και στα 35+ χρόνια λειτουργίας του έχει καταγράψει ένα ισχυρό αποτύπωμα στο χώρο της γεωπονικής εκπαίδευσης και έρευνας, αποδίδοντας στην ελληνική κοινωνία και οικονομία αρκετές εκατοντάδες  πτυχιούχους, οι οποίοι σήμερα σταδιοδρομούν με επιτυχία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Στο Προπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρονται μαθήματα που χτίζουν ένα στιβαρό επιστημονικό προφίλ αποφοίτων στο πεδίο της σύγχρονης γεωπονίας και της διαχείρισης του αγροτικού περιβάλλοντος. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, η παραγωγή τεχνογνωσίας και μέσω αυτής η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτόν.

Παράλληλα, σημαντικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα λειτουργούν από το Τμήμα αυτόνομα (Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή, Φυτιατρική και Περιβάλλον, Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών) ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα ως Διατμηματικά (Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία, Host-microbe interactions), στοχεύοντας στην παροχή προχωρημένων γνώσεων, την προώθηση της καινοτόμου έρευνας και τη διασύνδεσή της με την παραγωγή στον ευρύτερο γεωπονικό τομέα.

Στο Τμήμα λειτουργούν 20 Ερευνητικά Εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιείται υψηλού επιπέδου έρευνα από τους καθηγητές, το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό, τους υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και τη συμβολή του διοικητικού προσωπικού. Η συνεισφορά του Τμήματος στην έρευνα είναι διαχρονικά πλούσια και διεθνώς αναγνωρισμένη.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τα αποτελέσματα της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του προσωπικού του Τμήματος, είτε με τη μορφή δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, είτε με τη μορφή εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, είτε εκθέσεων ερευνητικών έργων, είτε τέλος περιοδικών εκθέσεων αξιολόγησης του Τμήματος. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν απόδειξη της υψηλής ποιότητας ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου που παράγεται στο Τμήμα.

Ελπίζουμε ότι η ιστοσελίδα μας θα αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για κάθε ενδιαφερόμενο, είτε είναι στέλεχος του επαγγελματικού τομέα, είτε φοιτητής, είτε υποψήφιος φοιτητής και παράλληλα το μέσο πληροφόρησης για το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που παράγεται στο Τμήμα μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Αθανάσιος Σφουγγάρης


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο