Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Καναλιώτης Χρήστος

Καναλιώτης Χρήστος

Καναλιώτης Χρήστος

T.E Γεωπονίας

Τηλ. 24250-23952

Email: xkanaliiotis -at- uth.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο