Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Έναρξη αιτήσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MIDAS, Montpellier, Γαλλία

19/03/24


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο