Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΤΓΦΠΑΠ

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

⇒ Είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές εκτός Δικτύου ΠΘ θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου – VPN (οδηγίες). Η σύνδεση χρήστη στο VPN γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό του/της φοιτητή/φοιτήτριας. Προτείνεται η χρήση του OpenVPN (οδηγίες). Οι χρήστες MacOS προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Tunnelblick και να προσέξουν το πρώτο σημείο της ακόλουθης οδηγίας.

 

Ενδεικτικές υπηρεσίες που προσφέρει η Ηλεκτρονική Γραμματεία:

– Δήλωση μαθημάτων εξαμήνου

– Παρακολούθηση βαθμολογίας


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο