Αμφιθέατρο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος