Αγρόκτημα Τμήματος Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος