Γραμματεία Τμήματος

Γραμματέας :

Τόλια Μαριόλη Αθηνά

Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού, Γραμματέας Τμήματος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διεύθυνση: Οδός Φυτόκου N. Ιωνία Βόλος 384 46

Τηλ: 24210 93155- 93014

Email: atolia -at- uth.gr


Προσωπικό Γραμματείας:

Μάντζιου Ελένη

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, Προσωπικό Γραμματείας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γραμματεία
Διεύθυνση: Φυτόκου, N. Ιωνία, Τ.Κ. 384 46, Βόλος

Tηλ: 24210 93161
Email: emantziou -at- uth.gr

Τοπούζογλου Ελένη

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, Προσωπικό Γραμματείας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γραμματεία
Διεύθυνση: Φυτόκου, N. Ιωνία, Τ.Κ. 384 46, Βόλος

Tηλ: 24210 93151
Email: etopou -at- uth.gr