Προσωπικό Γραμματείας Π.Σ

Μάντζιου Ελένη

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, Προσωπικό Γραμματείας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γραμματεία
Διεύθυνση: Φυτόκου, N. Ιωνία, Τ.Κ. 384 46, Βόλος

Tηλ: 24210 93161
Email: emantziou -at- uth.gr

Τοπούζογλου Ελένη

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, Προσωπικό Γραμματείας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γραμματεία
Διεύθυνση: Φυτόκου, N. Ιωνία, Τ.Κ. 384 46, Βόλος

Tηλ: 24210 93151
Email: etopou -at- uth.gr