Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνη υπάλληλος:

Οικονόμου Αθηνά

ΤΕ Διοικητικού Διοικητικού – Λογιστικού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διεύθυνση: Φυτόκου, N. Ιωνία, Τ.Κ. 384 46, Βόλος

Τηλ. 24210-93006

Email: aoikonom -at- uth.gr