Υποψήφιοι Διδάκτορες

Α/Α ΙΔΡΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
1 Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Aβραάμ Χα, Καθηγητής Κωστούλα Σταυρούλα

Πανάγου Ασημώ

Φώτη Χρυσάνθη Λαμπρινή

2 Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας

Φυτών

Νικόλαος Δαναλάτος, Καθηγητής Δημητριάδου Μαρία

Γκιντσιούδης Ιππόλυτος Καρυώτη Αικατερίνη

3 Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Βασιλάκος Θωμάς

Γεροφώτης Χρήστος Κυρίτσης Γεώργιος

Τσαγανού Φωτούλα

Διονυσοπούλου Νικολέτα

4 Εργαστήριο Βιομετρίας Aβραάμ Χα, Καθηγητής Γούσιος Βησσαρίων

Τσιτσιμπίκος Νίκη Χατζηπέτρου Χρυσαφώ Άννα

5 Εργαστήριο Εδαφολογίας Ανθούλα Δημήρκου, Καθηγήτρια Σοφολόγης Δημήτριος

Δρόσος Αχιλέας Μπρόζου Ευαγγελία

6 Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας Κωνσταντίνος Κίττας, Καθηγητής Μαρκινός Αθανάσιος

Χατζηνίκος Αθανάσιος Ντογκούλης Παναγιώτης

Βατσανίδου Άννα

Τσιρόπουλος Ζήσης Γούλα Άννα Μαρία

7 Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας Ευάγγελος Βέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής
8 Εργαστήριο Δενδροκομίας Γεώργιος Νάνος, Καθηγητής Μπάτρα Γεωργία

Γιοβανούδης Ιωάννης

Παπαδημητρίου Μανουέλλα Μαριάνθη Γεωργουδάκη Τριανταφυλλιά

 

9 Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου

Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Κίττας, Καθηγητής Χριστάλης Δημήτριος

Τσιάντου Στελίνα Αντωνιάδης Δημήτριος

Νικολάου Γεώργιος

Ρομπόκης Ανδρέας Μαρκούση Μιχαλία

Τσούνης Αντώνιος

Ελβανίδη Αγγελική Ανέστης Βασίλειος Μετσοβίτη Μαρία

10 Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη,

Καθηγήτρια

Βαγενάς Ιωάννης

Γιουβάνης Βασίλειος Καρατάσιου Ειρήνη Τζώρτζης Ιωάννης Μπότα Βασιλική

11 Εργαστήριο Ζιζανολογίας Νικόλαος Τσιρόπουλος, Καθηγητής
12 Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Φυτών Ιωάννης Γούναρης, Καθηγητής
13 Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας –Γεωχημείας Αθανάσιος Σφουγγάρης,

Αναπληρωτής Καθηγητής

14 Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας και

Ασφάλειας Τροφίμων

Περσεφόνη Γιαννούλη, Επίκουρος

Καθηγήτρια

Καλτσά Άννα

Σπανού Άννα

15 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Γεωργικής

Φαρμακολογίας

Νικόλαος Τσιρόπουλος, Καθηγητής Παπαδή Ψήλλου Ασημίνα

Αραμπατζής Δημήτριος

16 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και

Βιοποικιλότητας

Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής

Καθηγητής

Χρηστάκης Χρήστος

Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος

17 Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών Σπυρίδωνας Πετρόπουλος, Επίκουρος

Καθηγητής

18 Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και

Καταναλωτικής Συμπεριφοράς

Γεώργιος Βλόντζος, Επίκουρος Καθηγητής Ψηφής Μάρκος
18 Εργαστήριο Αμπελουργίας Γεώργιος Νάνος, Καθηγητής
20 Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Χρήστος Λύκας, Επίκουρος καθηγητής