12° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΓΜΕ 2021 21-22 Οκτωβρίου 2021

Το συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διοργανώνεται κάθε δύο έτη και σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων, η επιστημονική συζήτηση και η συνέργεια μεταξύ των επιστημόνων, των επιχειρηματιών και των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής, ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος της Γεωργικής Μηχανικής προς όφελος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Η μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη γεωργία, η ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και η καθιέρωση της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές δραστηριότητες υπό το πρίσμα της Γεωργικής Μηχανικής καθώς και η ψηφιοποίηση της γεωργίας είναι το θέμα του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΜΕ με τίτλο: «Η συμβολή της Γεωργικής Μηχανικής στην επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας».

Λόγω των συνθηκών της εποχής και υπό την πίεση των μέτρων κατά του Covid-19, το 12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ δεν θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, αλλά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom.

Καλούνται οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργικής Μηχανικής να υποβάλλουν τα κείμενα των επιστημονικών εργασιών μέχρι 31η Ιουλίου 2021

Παρακολούθηση συνεδρίου χωρίς εισήγηση απαιτείται εγγραφή και είναι ΔΩΡΕΑΝ

Συμμετοχή με εισήγηση στο Συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος της οποίας ορίζεται ως εξής:

Μέλη και μη μέλη ΕΓΜΕ: 20€

Φοιτητές: 10€

1η Ανακοίνωση – Πρόσκληση : https://egme.gr/first_call/