Το πρόγραμμα Rural GCE θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γίνουν ενεργοί πολίτες στις τοπικές τους κοινότητες , Το πρώτο ενημερωτικο δελτίο του Προγράμματος

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα Erasmus + με τη φιλοδοξία να παρακινήσει τους ανθρώπους να γίνουν ενεργοί πολίτες των κοινοτήτων τους και να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες διδακτικές πρακτικές, να βελτιώσουν τα σχετικά εργαλεία και προσεγγίσεις. Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Training Material for Global Citizenship Education (GCE) in Rural Areas (GCE)» θα συνδυάσει την τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών από 6 ευρωπαϊκές χώρες – το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ολλανδία.

Στόχοι του Έργου είναι: να παρέχει καλύτερες ευκαιρίες και υλικό στους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές,  να συμβάλλει σε μια ευκολότερη προσέγγιση και επίτευξη της συμμετοχής των πολιτών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

 

Υπάρχουν πολλά ζητήματα που το έργο θα διαπραγματευτεί. Υπάρχουν αμέτρητα διδακτικά υλικά, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί με συνάφεια και δεν έχουν ενημερωθεί, και φυσικά δεν είναι προσαρμοσμένα στο αγροτικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει λίγη γνώση της πολιτιστικής και αγροτικής πραγματικότητας των μεταναστευτικών πληθυσμών, των πόρων και των δυνατοτήτων τους, των κοινωνικοοικονομικών πτυχών τους και των παραγόντων που τους καθορίζουν. Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε θετικό εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

Δελτίο τύπου 1