Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Valor “ Αξιοποίηση των αρχέγονων καλλιεργητικών τεχνικών στην ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία”

VALOR Brochure_GR

VALOR Brochure_GR_2