Ενημερωτικά Δελτία του Προγράμματος Valor “ Αξιοποίηση των αρχέγονων καλλιεργητικών τεχνικών στην ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία. ”

Μέσα από το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο «Valor”  η ερευνητική ομάδα στοχεύει   στην ενημέρωση και στην καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς, φοιτητές,επαγγελματίες που εργάζονται για τη προστασία του περιβάλλοντος της βιοποικιλότητας στη γεωργία, σε  έμπειρους και νέους γεωργούς, προσωπικό αγροτικών επιχειρήσεων καθώς και σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων / πολιτικής (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες, τα νέα και τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του Προγράμματος που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ERASMUS+ και Διά Βίου Μάθησης (LLP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπο την Επιστημονική Καθοδήγηση του Διευθυντή Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας κύριο Χαράλαμπο Σαμαντζή. Ακολουθούν τα Ενημερωτικά Δελτία που έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο εξάμηνο διαθέσιμα για κατέβασμα (σε μορφή pdf).

VALOR Newsletter 1_March 2020_Gr

VALOR Newsletter 2_September 2020_Gr