Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο CASCADE HYDROPONICS στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας»

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο διαδικτυακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «CASCADE HYDROPONICS», την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021. Η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας δείχνει ότι το θέμα του συνεδρίου απασχολεί σημαντικό αριθμό ερευνητών, στελεχών επιχειρήσεων καθώς και την ακαδημαϊκή κοινότητα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ