Πρόγραμμα διδασκαλίας Γερμανικής γλώσσας

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ :    ΕΑΡΙΝΟ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ : 2020-21

 

08.02.2021

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία  του μαθήματος «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»  με κωδικό ΜS TEAMS : 2wmkouz   είναι το ακόλουθο:

 

ΜΑΘΗΜΑ  ΗΜΕΡΑ        ΩΡΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΙΙ (ΑΡΧΑΡΙΩΝ) ΠΕΜΠΤΗ 12.00-15.00
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV(ΜΕΣΩΝ) ΤETΑΡΤΗ 15.00-18.00
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  (ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΠΕΜΠΤΗ 18.00- 21.00

 

Όλοι οι φοιτητές συνδέονται με τον ίδιο κωδικό σε κάθε ομάδα

και μετά επιλέγουν το κανάλι με το αντίστοιχο επίπεδο.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλ. Διεύθυνση: evpap@uth.gr

 

     Η Διδάσκουσα

Ευαγγελία Παπαδημητρίου