Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Τμήματος από 1η Νοεμβρίου 2020 έως και 15 Νοεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στο email: gagr@uth.gr

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Αντίγραφο του πτυχίου
  3. Αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας

Πατήστε εδώ για να λάβετε την αίτηση