Πρόγραμμα γερμανικών χειμερινού εξαμήνου

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ,ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΦΥΤΙΚΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ,ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1 (ΑΡΧΑΡΙΟΙ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 11.15

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 3(ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.15-13.30

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,ΙΑΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.30-15.45