Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-2021

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος

από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως και την 15η Νοεμβρίου 2020.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Αντίγραφο του πτυχίου
  3. Αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν & τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αληθή.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου.

Κατεβάστε την αίτηση

Ύλη Εξετάσεων