Αίτηση για αποφοίτους πρώην Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με κατεύθυνση την Φυτική Παραγωγή

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση για χορήγηση βεβάιωσης ισοτιμίας πτυχίου με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)