Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του έργου με  τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»  επισυνάπτουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που  αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΠΘ. (http://ee.uth.gr/sites/default/files/procurement_attachments/9o3x469v7x-ly8_prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_-_edvm96_mis_5064860.pdf)

  • Σύμφωνα με την παράγραφο 1.6. (α) της Πρόσκλησης της ΕΥΔ (ΕΔΒΜ96,Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3523) απαιτείται η ανάρτηση της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες του Τμήματος.

             Παρακαλούμε αφού αναρτήσετε την επισυναπτόμενη Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, να προωθήσετε το link στο παρόν email μέχρι την Παρασκευή 03/07/2020.

 

  • Τα πρακτικά των Συνελεύσεων (με διαβιβαστικό) με τα ονόματα των επιλεχθέντων, οι αιτήσεις των επιτυχόντων καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις (σελ.15-16) ,  είναι απαραίτητο να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον ΕΛΚΕ, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29/07/2020.