Συνέντευξη του καθηγητή κ.Νικολάου Κατσούλα στην ΕΡΤ για την «Ενυδρειοπονία»

Ο Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας και Επιστημονικά Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο  «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής (FoodOASIS)» μιλά για το ενυδρειοπονικό σύστημα το οποίο βρίσκεται στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. To πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01153)

Δείτε την συνέντευξη πατώντας εδώ