Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Νέες Προκλήσεις της Γεωπονικής Έρευνας

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:30πμ. θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ημερίδα στη μνήμη του Επίκουρου Καθηγητή, κ. Ηρακλή Χαλκίδη, με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Νέες Προκλήσεις της Γεωπονικής Έρευνας», όπου θα παρουσιαστούν σύγχρονα θέματα της γεωπονικής επιστήμης.

O Ηρακλής Χαλκίδης διετέλεσε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Υδραυλική με έμφαση στη διαχείριση του νερού στο έδαφος». Ήταν κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Μηχανικής (ειδίκευση Υδραυλικής) (Γ.Π.Α 1996), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) στην ειδίκευση Εγγείων Βελτιώσεων (Α.Π.Θ. 2001) και Διδακτορικού Διπλώματος με θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Εφαρμογή της Προσεγγιστικής Θεωρίας στους Υπόγειους Υδροφορείς», (Α.Π.Θ 2005). Δίδαξε στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος τα προπτυχιακά μαθήματα: Υδρολογία και Υδραυλική και τα μεταπτυχιακά μαθήματα: Γενική και Υπολογιστική Υδραυλική, Ατομικά και Συλλογικά Δίκτυα Αρδεύσεων, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Επαναχρησιμοποίηση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονταν στο χώρο της υδρολογίας, της διαχείρισης υδατικών πόρων, τις προσομοιώσεις, την ασαφή λογική, στην κλιματική αλλαγή, στα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα και στις ορθολογικές καλλιεργητικές πρακτικές του Ιπποφαούς στην Ελλάδα. Είχε συμβάλει στην ολοκλήρωση σημαντικών ερευνητικών έργων, όπως:  «Μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της τέως λίμνης Ξυνιάδας» (2008) και «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» (2003 -2007). Μεγάλη ήταν η συμβολή του στην διάδοση της καλλιέργειας ιπποφαούς στην Ελλάδα, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων: «Διερεύνηση των καλλιεργητικών πρακτικών του Ιπποφαούς για τις εδαφο-κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας» και «Βάση Δεδομένων των καλλιεργητικών πρακτικών του Ιπποφαούς στον Ελλαδικό χώρο». Μέρος του ερευνητικού του έργου έχει δημοσιευτεί σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων και σε επιστημονικά περιοδικά.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Φυτόκο), θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα είναι ανοικτή για το κοινό.