Νέα

Έναρξη του ερευνητικού έργου FF-IPM – “in-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies (off-season IPM)’’

Νέα Θερμοκήπια του ΤΦΠΑΠ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

The project «European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas» was funded with the support of the European Union under the Programme «Europe for Citizens»

ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-TECHNOLOGY FOR NEW AGRICULTURE-ORGANIC+

Τελετή Αναγόρευσης προς τιμήν του Πατέρα Αντωνίου Παπανικολάου

Συμμετοχή της σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην Agrothessaly

Ενημερωτικό Δελτίο – Εργαστήριο Αμπελουργίας