Γερμανικά —-εναρξη μαθηματων 2023-24

“Γερμανικά Ι”  (1ο τμήμα)
ημέρα Τετάρτη, ώρα 15.00-18.00
eclass μαθήματος :https://eclass.uth.gr/courses/UTH_LANG_P_132/

“Γερμανικά Ι” (2ο τμήμα)
ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00-12.00
eclass μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/UTH_LANG_P_132/

“Γερμανικά ΙΙΙ”
ημέρα Τετάρτη, ώρα 18.00-21.00
eclass μαθήματος :https://eclass.uth.gr/courses/CULT_U_263/

LINK MS TEAMS
https://teams.microsoft.com/_#/school/teams-grid/General?ctx=teamsGrid

 

Για κάθε άλλη διευκρίνιση οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου  στην ηλ.Δνση: evpap@uth.gr