ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ”

Όσοι φοιτητές (πέραν του 5ου εξαμήνου) έχουν εκκρεμότητες ως προς την παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων κι επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο (Ακ. Έτος 2023-2024), για να προγραμματιστεί η συμμετοχή τους θα πρέπει:

–        να ενημερώσουν (μέσω του πανεπιστημιακού e-mail) τους Διδάσκοντες (Φ. Λιολιοπούλου, Ε. Βέλλιος)

–        να δηλώσουν το μάθημα στην ηλεκτρονική γραμματεία (οριστικοποιημένη δήλωση) το αργότερο μέχρι τις 29/10/2023 ώρα 13:00,

–        να κάνουν αίτημα εγγραφής στο e-class (η δήλωση του μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο e-class.).

Οι ώρες και ημέρες διεξαγωγής των ασκήσεων αναρτώνται στο e-class του μαθήματος.

 

Εκ του Εργαστηρίου