ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

Η Συνέλευση του Τμήματος στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-24 από την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023.

Ειδικότερα, κατά την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων (17 έως 20 Οκτωβρίου 2023) αυτά θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS-Teams και στη συνέχεια από τη δεύτερη εβδομάδα (από 23 Οκτωβρίου 2023) θα πραγματοποιούνται δια ζώσης.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, όπως και οι οδηγίες για τη σύνδεση και παρακολούθηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα MS-Teams.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Θανάσης Σφουγγάρης