ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες για την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, αναβάλλονται οι εξετάσεις μαθημάτων και οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες αυτής της ημέρας.

Το Διοικητικό προσωπικό θα προσέλθει στην υπηρεσία εφόσον αυτό είναι δυνατό.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Καθηγητής Αθ. Σφουγγάρης