Ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16.00-19.00

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Ι3

Από την κ. Ευαγγελία Ξηροφώτου

(Δρ.) ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Π.