ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

 Για το μαθημα Γερμανικά ΙΙ  (1ο τμήμα)
Αίθουσα Ι’ , Tρίτη, ώρα 15.00 – 18.00

Για το μάθημα Γερμανικά ΙV
Αίθουσα Ι ‘ , Τρίτη, ώρα 18.00 – 21.00

Για το μαθημα Γερμανικά ΙΙ   (2ο τμήμα)
Αίθουσα Ι, ημέρα Τετάρτη ,  ωρα : 12.00-15.00 .

Ευαγγελία Παπαδημητρίου