Εικόνες από drone των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων του Πανεπίστημίου Θεσσαλίας

Δείτε από ψηλά με drone τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!!

Στο «θερμοκηπιακό πάρκο» υλοποιούνται πάνω από 12 ερευνητικά προγράμματα με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο. Μία πολύ σημαντική πτυχή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου αφορά στη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές και, κυρίως, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για να δείτε πατήστε εδώ