Εκλεκτορικά Σώματα

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο:
Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο:
Διαχείριση Οικοτόπων και Βιποικιλότητα
στην βαθμίδα του Καθηγητή

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο:
Γεωργική Μηχανολογία
στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο:
Φυτοπαθολογία-Προηγμένη Διαγνωστική
μονιμοποίηση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο:
Διαχείριση Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας
στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο:
Αμπελουργία
στην βαθμίδα του Λέκτορα.

Εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο:
Γενετική Βελτιωση Φυτών
στην βαθμίδα του Λέκτορα.