Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος