Εργαστήριο Γεωργίας και εφαρμοσμένης φυσιολογίας φυτών