Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και γεωργικής φαρμακολογίας